Gabinet Psychoterapii Integratywnej

Formy pomocy

Konsultacja ( indywidualna , małżeńska , rodzinna ) - jedno lub kilka spotkań mających na celu rozpoznanie problemu i najlepszej formy pomocy dla Ciebie , a także czy rzeczywiście potrzebujesz pomocy psychologicznej.

 

Pomoc psychologiczna w kryzysie – od 1 do 12 spotkań w częstotliwości ustalonej z terapeutą. Kryzys to zdarzenie losowe lub nowa , trudna sytuacja życiowa , w które zawodzą dotychczasowe sposoby radzenia sobie . Może to być np. zdrada , rozwód , śmierć bliskiej osoby , gwałt , utrata pracy , zmiana miejsca zamieszkania , urodzenie dziecka . Celem pomocy psychologicznej w kryzysie jest powrót do formy psychicznej sprzed kryzysu.

 

Psychoterapia indywidualna – po odbyciu konsultacji i określeniu problemu i celu terapii może to być psychoterapia krótkoterminowa ( kilka miesięcy ) lub długoterminowa ( minimum rok ).Spotkania zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu.

 

Psychoterapia małżeńska (par) – podobnie jak w terapii indywidualnej różnica polega na tym , ze w spotkaniu biorą udział obydwoje małżonkowie ( partnerzy ).

 

Psychoterapia rodzin - zazwyczaj są to problemy wychowawcze z dorastającymi dziećmi , konflikty międzypokoleniowe , kryzysy w małżeństwach itp. Po odbyciu konsultacji z całą rodziną ( od 1- do 3 spotkań ) w zależności od problemu terapeuta proponuje odpowiednie formy pomocy , albo kieruje do właściwych specjalistów , czy innych ośrodków.