Gabinet Psychoterapii Integratywnej

Nazywam się Małgorzata Kotula – Śliwa.

Studia wyższe ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jestem absolwentem Podyplomowego Czteroletniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie , w ramach którego odbywałam szkolenie certyfikacyjne.

Jestem Psychoterapeutą Certyfikowanym i Rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. 

 

Od kwietnia 2009r do sierpnia 2012r, odbywałam staż psychoterapeutyczny w Polskim Instytucie Psychoterapii Inegratywnej. W tym czasie prowadziłam terapię indywidualną , terapię par i rodzin pod ścisłą cotygodniową superwizją. Doświadczenie zawodowe zdobyłam również w pracy z pacjentami psychotycznymi podczas stażu klinicznego w Szpitalu Specjalistycznym im.dr.Józefa Babińskiego w Krakowie.

 

Ukończyłam następujące szkolenia :

Psychoterapia i poradnictwo .

Inegratywna Psychoterapia Depresji .

Integratywna Psychoterapia Zaburzeń Lękowych.

Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR I i II stopień .

Hipnoza kliniczna – szkolenie podstawowe i szkolenie zaawansowane .

Psychosomatoterapia , praca z ciałem , mindfulness.

Terapia pacjentów z zaburzeniem jedzenia.

Psychoterapia par.

 

Obecnie prowadzę prywatną praktykę w Krakowie . Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych ( certyfikaty PTP , PTPI , EAP ) superwizorów w PIPI.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Jestem mężatką , mam dwoje dzieci.