Gabinet Psychoterapii Integratywnej

Zasady psychoterapii

 

 • Pojedyncza konsultacja i sesja trwa 50 min. i kosztuje 120zł. Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
 • W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 • Za opuszczenie umówionej sesji pacjent płaci 120zł , chyba , ze odwoła ją 24 godziny przed umówionym terminem ( telef. , sms , email ).Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci w terminie odwołanej sesji , można rozmawiać z terapeuta telefonicznie.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu , chyba , że terapeuta uzna , że potrzebna jest inna częstość.
 • Pomiędzy sesjami można w nagłych sprawach dzwonić do terapeuty w uzgodnionych godzinach. Jeśli łączny czas telefonów , odpowiadania na maile , czy sms zajmie terapeucie więcej niż 15 min. pomiędzy jedna a druga sesją , płaci się za to dodatkową , proporcjonalną opłatę na najbliższej sesji.
 • Rozmowa telefoniczna nie zastępuje psychoterapii.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w terapii u innego terapeuty , chyba , że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 • Czas trwania psychoterapii jest uwzględniany indywidualnie z psychoterapeutą.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii , a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich np. rodziny , postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta , albo osób trzecich , albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje za wiedzą pacjenta.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami .Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.
 • O wykształcenie , wyszkolenie zawodowe , przynależność do organizacji zawodowych , superwizję , staż pracy , doświadczenie zawodowe , swoją diagnozę i prognozę , metody i techniki terapeutyczne i sposób prowadzenia terapii o o to wszystko mogą Państwo pytać terapeutę kiedykolwiek.